חגיגות בחוות גלעד לקבלת קופון הנחה חפשו אותנו בפייסבוק


חוות גלעד
החווה הינה חווה חקלאית
אקולוגית ששטחה כעשרה
דונמים עליהם גדל כרם זיתים,
פועל דיר עיזים וגדלים ירקות,
פירות וצמחי תבלין ללא שימוש
בחומרי הדברה. בחווה מרחבים